Algemene voorwaarden

Intellectueel eigendom
Wave Jobs BV is nooit verantwoordelijk voor de door de cliënt geleverde tekst en inhoud van de vacature, noch voor het design en/of het logo.

Kosten
Het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden betekent een aanvaarding van de kosten (die middels de factuur voldaan dienen te worden) zoals omschreven in de tariefkaart. Wave Jobs BV levert per direct de dienst en vereist (zoals vermeld op de factuur) een betaling binnen 7 dagen.

Publicatie
Wave Jobs BV behoudt zich het recht voor de geplaatste content zoals aangeleverd door de cliënt tevens te plaatsen op de door Wave Jobs BV daarvoor geselecteerde (social media) kanalen. Hiermee biedt Wave Jobs BV met haar dienst toegang tot het potentiële bereik van de eerder genoemde kanalen.

Moderatie
Wave Jobs BV behoudt zich het recht voor om de vacature te verwijderen indien deze niet blijkt te voldoen aan de richtlijnen van Wave Jobs BV. In dit geval zal ook direct contact opgenomen worden met de cliënt.

Wanbetaling
Indien de betaling na de 2e herinnering nog niet is voldaan zullen wij direct €50,- administratiekosten in rekening brengen en overgaan tot (de enige/laatste) aanmaning. Indien de betaling vervolgens nog niet voldaan is zal er een incassotraject gestart worden.

Aansprakelijkheid
Wave Jobs BV is nooit aansprakelijk voor enige indirecte gevolgschade, immateriële schade, of zuivere vermogensschade. De overige aansprakelijkheid van Wave Jobs BV voor toerekenbare tekortkomingen is beperkt tot het factuurbedrag.

Rechtskeuze en geschillen
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van door de cliënt gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen.

Contact

Wave Jobs BV
E. de Bruijnstraat 112
1411TE Naarden

+(0)35 2031782
info@wavejobs.nl